Get Adobe Flash player

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ระยะเวลา
ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1.

นางสาวกัญญา จ้อนเมือง

2513 - 2526

ครูใหญ่

2.

นางสาวกัญญา จ้อนเมือง

2526 - 2531

อาจารย์ใหญ่

3.

นางสาวกัญญา จ้อนเมือง

2531 - 2542

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ย้าย

4.

นายดุลยเกียรติ เมธีไกรสรพงศ์

2542 - 2545

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เกษียณ

5.

นายสมสันต์ นาคคำ

2545 - 2554

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เกษียณ

6.

นายสามารถ อยู่ภักดี

2554 - 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เกษียณ

7.

ดร.คณิต ธัญญะภูมิ

2558 - 2561

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เกษียณ

8.

นายใบบุญ บุญทน

2561 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วย/รองผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ระยะเวลา
ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1.

นางสาวทัศนีย์ พลปัถพี

พ.ศ. 2518

ผู้ช่วยครูใหญ่

ย้าย

2.

นางสาวยุภาเพ็ญ ประยูรพันธุ์

พ.ศ. 2532

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

เกษียณ

3.

นายบัณฑิต ชีวะตานนท์

พ.ศ. 2532

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เกษียณ

4.

นายหนูพิศ คลังภูเขียว

พ.ศ. 2534

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ย้าย

5.

นายสลิด บุญเกื้อ

พ.ศ. 2540

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

เกษียณ

6.

นายสมสัน ฦๅชา

พ.ศ. 2547

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เกษียณ

7.

นายวีรวัฒน์ จารนัย

พ.ศ. 2550

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ลาออก

8.

ดร.นวพร รักขันแสง

พ.ศ. 2551

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบัน

9.

นายสุชาติ ตั้งใจ

พ.ศ. 2556

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เกษียณ

10.

นางเยาวภา กล้าขยัน

พ.ศ. 2559

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ย้าย

11.

นายพจนาจ หงษ์โพธิ์

พ.ศ. 2561

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบัน

จำนวนผู้เข้าชม

593844
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
26
97
523
511588
523
3309
593844
ไอพี : 3.229.122.219
Server Time: 2019-12-06 03:30:25

หน่วยงานการศึกษา