Get Adobe Flash player

 

 

ดร.คณิต  ธัญญะภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

http://www.cmss-otcsc.com/
http://www.obec.go.th/
http://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
http://www.ber.korat3.go.th/
http://www.otpc.in.th/
http://www.obectv.com/
http://www.edfgroup.org/school/
http://chaiyaphum1.pipatsocial.com/e-tax/
http://202.143.137.205/e-bamnan/
http://e-salary.chaiyaphum1.go.th/index.php

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

 

 

ประวัติโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ


         โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  27 พฤษภาคม  2513  เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งที่  67  ของกรมสามัญศึกษา  เริ่มแรกก่อตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนสุนทรวัฒนา  บนเนื้อที่ 6 ไร่  7 งานเศษ  เป็นที่ราชพัสดุ  โดยมีนางสาวกัญญา  จ้อนเมือง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 22 กันยายน 2525คณะกรรมการวางผังการใช้ที่ราชพัสดุจังหวัดชัยภูมิ  ได้อนุมัติให้โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณสนามบินเก่า ของ
กองทัพอากาศ  เป็นที่ก่อตั้ง โรงเรียนแห่งใหม่  เนื้อที่  37ไร่  3 งาน  80 ตารางวา รวมระยะเวลาก่อตั้ง 35  ปี

  

วิสัยทัศน์  ( vision )

วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำวิถีแห่งภูมิิปัญญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเทคโนโลยีมีศักยภาพ
ระดับมาตรฐานสากลพันธกิจ   (  Mission ) 

 

1.พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วม
3.พัฒนาครูยกระดับคุณภาพครูในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและส่งเสริมการวิจัย

 

 

เป้าประสงค์  ( Goal ) 

 

1.มีหลัสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.นักเรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) 
4.ส่งเสริมนักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
5.การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

คุณธรรมเด่น   เรียนดี  สะอาด มารยาทงาม

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

484890
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
148
84
1119
401427
3095
5581
484890
ไอพี : 23.20.166.142
Server Time: 2017-08-20 13:12:58

หน่วยงานการศึกษา