Get Adobe Flash player

 

 

ดร.คณิต  ธัญญะภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

http://www.cmss-otcsc.com/
http://www.obec.go.th/
http://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
http://www.ber.korat3.go.th/
http://www.otpc.in.th/
http://www.obectv.com/
http://www.edfgroup.org/school/
http://chaiyaphum1.pipatsocial.com/e-tax/
http://202.143.137.205/e-bamnan/
http://e-salary.chaiyaphum1.go.th/index.php

ประวัติโรงเรียน

 

1. ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

          โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม 2513  เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งที่  67  ของกรมสามัญศึกษา  เริ่มแรกก่อตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ  ด้านหลังของโรงเรียนสุนทรวัฒนา  มีพื้นที่ 6 ไร่ 1 งานเศษ ปี พ.ศ. 2512  กรมสามัญศึกษา  กองการศึกษาพิเศษ  มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสาวกัญญา  จ้อนเมือง  มาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 

                   ปี พ.ศ. 2513

-   เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  ได้เปิดทำการสอนโดยครั้งแรก  โดยเปิดสอน 2 ห้อง

มีอาคารเรียน และอาคารประกอบดังนี้

  • อาคารไม้ชั้นเดียว แบบ 022 จำนวน 4 ห้อง 1 หลัง
  • อาคารประกอบ 4 หลังคือ โรงอาหาร 1 หลัง  บ้านพักครู 1 หลัง   บ้านพักภารโรง 1 หลัง    และส้วม 1 หลัง

                   ปีงบประมาณ 2516

-   กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นางสาวกัญญา  จ้อนเมือง  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  เป็นคนแรก

 

                   ปีการศึกษา 2523

-   ทางราชการได้โอนโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จากกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา 

ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

 

                   เมื่อวันที่  22  กันยายน  2525

-   คณะกรรมการวางผังการใช้ที่ดินราชพัสดุ  จังหวัดชัยภูมิ  ได้อนุมัติให้โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิใช้ที่ดินราชพัสดุ จำนวน 37 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา  บริเวณสนามบินเก่าของกองทัพอากาศ เป็นสถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิแห่งใหม่  (ตามเอกสารราชพัสดุที่14636 โฉนดเลขที่ 281/ 2497)

 

                   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526

-   ได้รับมอบอาคารเรียน 3 ชั้น  แบบกรมสามัญศึกษา 508 จำนวน 12 ห้องสร้างในสถานที่แห่งใหม่ด้วยเงินงบประมาณ 3,770,000 บาท  ต่อมาได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปเรียน.

 

ปีงบประมาณ 2530

-   ย้ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 มาเรียนสถานที่แห่งใหม่  และได้มอบอาคารในสถานที่เดิม ให้โรงเรียนสุนทรวัฒนา 

 

ปีการศึกษา 2546

-                   เปลี่ยนสังกัดตามนโยบายปฏิรูประบบราชการ มาเป็น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546

-                   ได้รับโอนอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองชัยภูมิเดิม  มาเป็นสมบัติของโรงเรียน เมื่อเดือน สิงหาคม  2546

-                   ได้รับโอนอาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิเดิม  มาเป็นสมบัติของโรงเรียน  เมื่อเดือนมีนาคม 2547  โรงเรียนจึงปรับปรุงอาคาร สปจ. เดิม เป็นอาคารอำนวยการของโรงเรียนและใช้เป็นห้องเรียนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ปีการศึกษา 2550

-                   สร้างที่พักผู้ปกครองและที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าของโรงเรียน

-                   โอนรถยนต์ (รถตู้) มาเป็นของโรงเรียนขึ้นทะเบียนกับ กรมการขนส่งทางบก ป้ายทะเบียน นข. 1560 ชัยภูมิ  เมื่อเดือนพฤษภาคม  2550

 

ปีการศึกษา 2552

-                   สร้างสระว่ายน้ำขนาด 7 x 14 เมตร  ลึก 0.80 – 1.20 เมตร และขนาด 3 x 6 x 0.60 เมตร พร้อมอุปกรณ์และสร้างหลังคาคลุมสระ ด้วยเงินรายได้ของโรงเรียน ด้วยงบประมาณ 2,339,020 บาท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552

 

ปีการศึกษา 2553

-                   ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยงบประมาณ 2,537,600 บาท เมื่อ ธันวาคม 2553

 

ปีการศึกษา 2554

-                   ได้รับงบประมาณโดยการแปรญัตติสนับสนุนสนามฟุตซอลแบบจิกซอว์ จาก

ส.ส.นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ด้วยเงินงบประมาณ 1,650,000 บาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554

 

ปีการศึกษา 2555

-                   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนสร้างอาคารสภานักเรียน

1 หลัง เป็นเงิน  366,455 บาท

-                   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะครู- ผู้ปกครอง,นักเรียนและสโมสรฟุตบอลบีอีซี เทโรศาสน  สร้างสนามฟุตบอล เป็นจำนวนเงิน  600,000  บาท

 

ปีการศึกษา 2556

-                   ผ่านการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2556

-                   ได้รับงบประมาณแปรญัตติจาก  ส.ส. โอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย  สร้างโดมทางเดินเท้า  งบประมาณ  1,000,000  บาท

-                   ได้รับงบสนับสนุนจากผู้ปกครอง  บุคลากรครู และหน่วยงานต่าง ๆ สร้างโดมอเนกประสงค์  จำนวน  3,100,000  บาท

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

484908
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
166
84
1137
401427
3113
5581
484908
ไอพี : 23.20.166.142
Server Time: 2017-08-20 13:17:14

หน่วยงานการศึกษา